Kętrzyn - informacje


26.788
mieszkańców Kętrzyna
12.652
mężczyzn
14.136
kobiet

3.623
w wieku przedprodukcyjnym

16.279
w wieku produkcyjnym

6.886
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

90
zawarto małżeństw

187
urodzeń

358
zgonów

-171
przyrost naturalny
miasto Kętrzyn
dochody

140.532.352
wydatki

126.070.096
struktura wydatków Kętrzyna

10.486
0,008%
Rolnictwo i łowiectwo

4.853.568
3,850%
Transport i łączność

7.601.516
6,030%
Administracja publiczna

1.000
0,001%
Turystyka

4.711.152
3,737%
Gospodarka mieszkaniowa

388.272
0,308%
Działalność usługowa

169.649
0,135%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

647.943
0,514%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

660.439
0,524%
Obsługa długu publicznego

35.225.740
27,941%
Oświata i wychowanie

1.119.785
0,888%
Ochrona zdrowia

10.520.666
8,345%
Pomoc społeczna

74.815
0,059%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.124.717
0,892%
Edukacyjna opieka wychowawcza

9.566.092
7,588%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.183.994
4,905%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.895.404
3,883%
Kultura fizyczna i sport

38.314.864
30,392%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-28 00:28
REKLAMA
pogoda Kętrzyn
15.5°C
wschód słońca: 04:10
zachód słońca: 20:53
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ketrzynie

kiedy
2023-06-08 19:00
miejsce
Kętrzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-16 19:00
miejsce
Kętrzyńskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany